Számíthat irodám közreműködésére agrár- és vidékfejlesztési pályázatok keretében megvalósuló projektek jogi hátterének biztosításában, jogvita esetén azok peres, vagy peren kívüli rendezésében

Agrártámogatások

Tekintettel arra, hogy éveken keresztül részt vettem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal peres képviseletének ellátásában, illetve egészen ügyvédi tevékenységem megkezdéséig a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Irányító Hatósági Osztályának Osztályvezetője voltam, széleskörű tapasztalatokat szereztem a magyar agrártámogatási rendszerről, sőt, tevékenyen részt vettem annak alakításában.

A 2020-ig tartó agrártámogatási ciklus új kihívások elé fogja állítani a gazdatársadalmat. Az egyes pályázatok elnyerését követően minden esetben támogatási szerződések köttetnek majd a kedvezményezettek és az Irányító Hatóság között. Ezen szerződések véleményezése, megkötése, módosítása esetleg egyoldalú megszüntetése sokszor jogi szakértelemmel rendelkező személy közreműködését kívánja meg. Újítás a támogatási rendszerben továbbá, hogy minden, 25 millió forintot elérő mértékben támogatott beruházás megvalósítása esetén kötelezően közbeszerzési eljárás során kell kiválasztani a projectet megvalósító kivitelezőt. Mindez önmagában fokozott jogi háttérmunkát igényel, mely kapcsán bizalommal számíthat irodám támogatására.

Ezen tapasztalatokra építve és a megváltozott támogatási rendszer által állított új követelményekre válaszul, partnereimmel (pályázatíró, szaktanácsadó, könyvelő) komplex, átfogó szakmai ügyvitelt és a beruházások jogi hátterének teljes körű biztosítását kínáljuk az agrárvállalkozások számára. Célunk, hogy ügyfeleink válláról a lehető legtöbb adminisztrációs terhet vegyük le annak érdekében, hogy csak a szakmai teendőikre koncentrálhassanak.

Búzamezőről készült fotó, középen a távolban összetartó keréknyomokkal

Szolgáltatásaink kiterjednek a tanácsadástól, a pályázatok előkészítésén és benyújtásán át a projektmegvalósítás egyes szakaszainak jogi-adminisztratív menedzselésén keresztül, egészen az esetlegesen felmerülő jogviták peres, vagy peren kívüli rendezéséig.

Célunk, hogy ügyfeleinket a lehető legtöbb elérhető pályázati forráshoz segíthessük hozzá és részt vehessünk olyan agrár-projektek megvalósításában, amelyek értékes munkahelyeket teremtenek, innovatívak, környezetkímélő megoldásokat alkalmaznak, mindeközben őrzik a magyar agrárium nemes tradícióit.