Ügyvédi praxisomban magánszemélyek, gazdasági társaságok és egyéb vállalkozások teljes körű jogi képviseletét vállalom. Bizalommal fordulhat hozzám ingatlanjogi, társasági jogi, családjogi, gazdasági jogi, továbbá polgári peres és büntetőügyek kapcsán is

Öröklési ügyek

  • Végintézkedések elkészítése

  • Képviselet a hagyatéki eljárás során

toronyóráról készült közeli kép