Ügyvédi praxisomban ügyfeleim érdekeit fiatalos dinamizmussal, a lehető legmagasabb szakmai és erkölcsi színvonalon képviselem a diszkréció legmesszemenőbb figyelembe vétele mellett.

Széles körű ügyvédi szolgáltatások

kompetencia és tapasztalat számos ügycsoportban


Természetesen szolgáltatásaim nem csak az agrártámogatások jogára terjednek ki. Bizalommal fordulhat hozzám ingatlanjogi, társasági jogi, családjogi, gazdasági jogi természetű, követeléskezeléshez kapcsolódó, továbbá polgári peres és büntetőügyek kapcsán egyaránt.

Szakértelem az agrártámogatások terén

a támogatási szervezetrendszerben szerzett szakmai tapasztalatokkal


Tekintettel arra, hogy korábban évekig közreműködtem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal peres képviseletének ellátásában, majd az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Irányító Hatósági Osztályát vezettem, kiemelt szakterületem az agrárjog és az agrártámogatásokjoga.

Megbízható, stabil partneri hálózat

szakterületükön kiemelkedő specialisták közösségében


Együttműködő partnereimmel az agrárvállalkozások – és egyéb gazdasági társaságok – teljes körű jogi képviseletét ellátom a vállalkozás alapításától kezdve pályázatok benyújtásán (profi pályázatíró bevonásával), a megvalósítandó beruházások jogi hátterének biztosításán át, jogviták peres vagy peren kívüli kezeléséig, szükséges esetben a vállalkozás megszüntetéséig.

A jelenlegi bonyolult jogszabályi és bürokratikus környezetben a vállalkozók és cégek életét nagyban megkönnyítheti, ha jogi, könyvelési, pályázati - adminisztrációs feladataik ellátását kompletten, erre szakosodott, tapasztalt szakemberekre bízhatják.

Dr. Benedek Tamás ügyvéd vagyok. Tevékenységemet több éves ügyvédjelölti, valamint államigazgatási, ill. közszolgálati területen (Miniszterelnökség) szerzett tapasztalataimra építve folytatom.
Célom, hogy munkám során ügyfeleim érdekeit fiatalos dinamizmussal, diszkréten, a lehető legmagasabb szakmai, valamint erkölcsi szinvonalon képviseljem.

Dr. Benedek Tamás szakmai önéletrajza (PDF, 124 Kb)
Dr. Benedek Tamás ügyvéd fényképe

Azt vallom, hogy minden szakembernek felelősséget kell vállalnia az elvégzett munkájáért, ezért garanciát vállalok azon ügyek sikeres teljesítéséért, melyekben kizárólag irodám tevékenységétől függ egy konkrét, előre meghatározott eredmény elérése!

Ügymenet


Hogy együttműködésünk szakaszai előre láthatóak és tervezhetőek legyenek, bemutatom az egy adott üggyel kapcsolatos tipikus lépéseket

  1. Kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetése. Elérhetőségeimről az oldal alján, irodám megközelíthetőségéről a kapcsolat menüpont alatt tájékozódhat
  2. Szakmai konzultáció. Az előzetes időpont egyeztetést követően egy részletes, mindenre kiterjedő szakmai konzultáció keretében közösen áttekintjük az adott ügy mibenlétét. Ennek során Ön átfogó tájékoztatásban részesül az adott eset várható jogi megítéléséről, az esetleges megoldási módozatokról, az ügy ellátásának menetéről és a kalkulálható költségekről. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a megbízást megelőzően Ön a lehető legtöbb információ birtokában, mindent mérlegelve dönthessen ügye ellátásának további irányai felől.
  3. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy rámbízza ügyének ellátását, úgy a megbízási szerződést minden esetben írásba kell foglalni. E mellett az egyes eljárási cselekményekre vonatkozóan vagy általános jelleggel meghatalmazást kell adnia részemre, melyet szintén szükséges írásban rögzíteni.
  4. Rendszeres tájékoztatás. Az ügyvitel során - az előzőleg megbeszélteknek megfelelően - minden munkafolyamatról, eljárási cselekményről, részeredményről rendszeresen tájékoztatom Önt.
  5. Nyomonkövetés. Bizonyos ügyek esetében kívánatos, hogy az elért eredményt követően folyamatosan nyomonkövessük annak megvalósulását, teljesedését is (pl.: tulajdonjog földhivatal általi bejegyzése, a megítélt kártérítés tényleges teljesítése stb.).

Díjszabás

Az ügyvédi munkadíj minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi, mértékét pedig az ügy tárgyának értéke, a feladat komplexitása és sürgőssége, valamint a megbízás ellátásával járó ügyvédi felelősség mértéke határozza meg. A megbízás elfogadását megelőzően az előzetesen kalkulálható díjakról, felmerülő költségekről és más – az ügyvitel során előforduló – anyagi vonzattal járó körülményekről részletes, teljes körű és korrekt tájékoztatást nyújtok ügyfeleim számára. Munkám során megbízóim részére mindig a legköltséghatékonyabb megoldásokat keresem és ajánlom.