Dr. Benedek Tamás ügyvéd ars poeticája

Ügyfeleink érdekeit fiatalos dinamizmussal, a magunk elé mérceként tűzött magas szakmai és erkölcsi színvonalon képviseljük.

Ügyvédi irodánk szolgáltatásai

Széles körű ügyvédi szolgáltatások

kompetencia és tapasztalat számos ügycsoportban


Bizalommal fordulhat hozzánk ingatlanjogi, családjogi, társasági és gazdasági jogi természetű, továbbá követeléskezeléshez kapcsolódó, polgári peres vagy nem peres ügyeiben egyaránt. Büntetőügyben, különösen közlekedési ügyekben is közreműködik irodánk.

Teljeskörű
ügyvitel

jogi támogatás a teljes
ügymenet során


Megbízásainkat komplexen, teljes terjedelmükben kezeljük, az ügyeket azok végső lezárultáig gondozzuk, figyelmet fordítunk ügyfeleink jogerős követeléseinek teljesülésére, azok kikényszerítésére.

Megbízható, szakértő partneri hálózat

szakterületükön kiemelkedő specialisták közösségében


Együttműködő partnereink számos területen komplex szolgáltatásokat kínálnak, úgymint: biztosítási ügyintézés, hitelügyintézés, adótanácsadás, pályázatírás.

Motivációnk és egyben személyes célkitűzésünk, hogy valamennyi ránk bízott ügyet végül sikeresen, ügyfeleink megelégedésére végezzünk el.

Bemutatkozás

Üdvözlöm! Dr. Benedek Tamás irodavezető ügyvéd vagyok.
Irodám tevékenységét több éves ügyvédi és államigazgatási területen (Miniszterelnökség, Vidékfejlesztés, Agrárjog) szerzett tapasztalataimra építve alakítottam ki és folytatom. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett LL.M Közlekedési Szakjogász képesítéssel rendelkezem.
Célom, hogy munkánk során ügyfeleink érdekeit fiatalos dinamizmussal, sikeresen, a lehető legmagasabb szakmai, valamint erkölcsi színvonalon képviseljük.

Dr. Benedek Tamás szakmai önéletrajza (PDF, 124 Kb)
Dr. Benedek Tamás ügyvéd fényképe

Azt vallom, hogy minden szakembernek felelősséget kell vállalnia az elvégzett munkájáért, ezért garanciát vállalok azon ügyek sikeres teljesítéséért, melyekben kizárólag irodám tevékenységétől függ egy konkrét, előre meghatározott eredmény elérése!

Ügymenet


Hogy együttműködésünk szakaszai előre láthatóak és tervezhetőek legyenek, bemutatom az egy adott üggyel kapcsolatos tipikus lépéseket

  1. Kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetése. Elérhetőségeimről az oldal alján, irodám megközelíthetőségéről a kapcsolat menüpont alatt tájékozódhat
  2. Szakmai konzultáció. Az előzetes időpont egyeztetést követően egy részletes, mindenre kiterjedő szakmai konzultáció keretében közösen áttekintjük az adott ügy mibenlétét. Ennek során Ön átfogó tájékoztatásban részesül az adott eset várható jogi megítéléséről, az esetleges megoldási módozatokról, az ügy ellátásának menetéről és a kalkulálható költségekről. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a megbízást megelőzően Ön a lehető legtöbb információ birtokában, mindent mérlegelve dönthessen ügye ellátásának további irányai felől.
  3. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy rámbízza ügyének ellátását, úgy a megbízási szerződést minden esetben írásba kell foglalni. E mellett az egyes eljárási cselekményekre vonatkozóan vagy általános jelleggel meghatalmazást kell adnia részemre, melyet szintén szükséges írásban rögzíteni.
  4. Rendszeres tájékoztatás. Az ügyvitel során - az előzőleg megbeszélteknek megfelelően - minden munkafolyamatról, eljárási cselekményről, részeredményről rendszeresen tájékoztatom Önt.
  5. Nyomonkövetés. Bizonyos ügyek esetében kívánatos, hogy az elért eredményt követően folyamatosan nyomonkövessük annak megvalósulását, teljesedését is (pl.: tulajdonjog földhivatal általi bejegyzése, a megítélt kártérítés tényleges teljesítése stb.).

Díjszabás

Az ügyvédi munkadíj minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi, mértékét pedig az ügy tárgyának értéke, a feladat komplexitása és sürgőssége, valamint a megbízás ellátásával járó ügyvédi felelősség mértéke határozza meg. A megbízás elfogadását megelőzően az előzetesen kalkulálható díjakról, felmerülő költségekről és más – az ügyvitel során előforduló – anyagi vonzattal járó körülményekről részletes, teljes körű és korrekt tájékoztatást nyújtok ügyfeleim számára. Munkám során megbízóim részére mindig a legköltséghatékonyabb megoldásokat keresem és ajánlom.