Ügyvédi praxisomban magánszemélyek, gazdasági társaságok és egyéb vállalkozások teljes körű jogi képviseletét vállalom. Bizalommal fordulhat hozzám ingatlanjogi, társasági jogi, családjogi, gazdasági jogi, továbbá polgári peres és büntetőügyek kapcsán is

Családjogi ügyek

  • Vállalom jogi képviselet ellátását házassági bontó-, gyermek elhelyezési, tartásdíj megállapítása iránti vagy egyéb családjogi természetű perekben

  • Házassági vagyonjogi szerződés elkészítése, házastársi vagyonközösség megosztására irányuló megállapodások előkészítése

  • Tartási, életjáradéki, halál esetére szóló ajándékozási szerződések előkészítése

napsütötte réten heverésző fiatal pár lánygyermekükkel