Ügyvédi praxisomban magánszemélyek, gazdasági társaságok és egyéb vállalkozások teljes körű jogi képviseletét vállalom. Bizalommal fordulhat hozzám ingatlanjogi, társasági jogi, családjogi, gazdasági jogi, továbbá polgári peres és büntetőügyek kapcsán is

Követeléskezelés

Követeléskezelés, adósságbehajtás, vállalkozások kintlévőségeinek kezelése, körbetartozások megelőzése.
A körbetartozások problémájával a legtöbb vállalkozás küzd. Ennek elkerülése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a megelőzésre. Mi ennek a módja? Ügyletkötés előtt ellenőrizni kell a partner cég múltját, vagyoni helyzetét, az esetleges fedezetként bevonható vagyonelemek körét, valamint magát az ügyvezetést. Ezen felül a felek viszonyát, együttműködésük kereteit konkrét, részletes, szakszerű szerződésben kell rendezni, mely kitér az esetleg nem, vagy hibás teljesítés esetén irányadó teendőkre és arra, hogy a felek miként kötelesek elsősorban békés úton megkísérelni rendezni az elszámolási vitájukat. Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre, a jogrendszer meghatározott utat biztosít arra, hogy a hitelező a pénzéhez jusson. Ennek keretében vállalom, hogy szóban és írásban felveszem az adóssal a kapcsolatot, netán megkísérlem felkutatni, amennyiben székhelye vagy tartózkodási helye ismeretlen. A további eljárási cselekmények érdekében, azokat megelőzően az adóst írásban fel is kell szólítani a teljesítésre. A követelésezelési eljárás során vállalom az adós szakszerű felszólítását, fizetési meghagyásos eljárás megindítását, valamint ügyfeleim képviseletét a végrehajtási, felszámolási eljárások során.

5 eurós bankjegyről készített közeli fénykép