Szakszerű és megoldásorientált képviselet családjogi ügyeik rendezésének békés, egyezségen alapuló peren kívüli, vagy a peres eljárásban történő rendezése során

Telefonálok

Családjogi ügyek

Közreműködés családjogi jogviták kezelése során. E körben irodánk vállalja a felek közötti közvetítést, a gyermekek elhelyezésére, a kapcsolattartás módjára, a tartásdíj mértékére és a házastársi közös vagyon megosztásának módjára vonatkozó közös döntésük írásba foglalását és a kereset benyújtását az illetékes bíróság felé.

Amennyiben a peres felek között konszenzusos megállapodás nincs, úgy ezen esetben is vállaljuk ügyfeleink magas szintű, agilis peres képviseletét mind bontóperben, mind a házastársi közös vagyon megosztására irányuló per során.

elszakadt színes iratkapocs lánc