Követeléskezelés, adósságbehajtás, vállalkozások kintlévőségeinek kezelése, körbetartozások megelőzése.

Telefonálok

Követeléskezelés

A körbetartozások problémájával a legtöbb vállalkozás küzd. Ennek elkerülése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a megelőzésre.
Mi ennek a módja?

Ügyletkötés előtt ellenőrizni kell a partner cég múltját, vagyoni helyzetét, az esetleges fedezetként bevonható vagyonelemek körét, valamint magát az ügyvezetést. Ezen felül a felek viszonyát, együttműködésük kereteit konkrét, részletes, szakszerű szerződésben kell rendezni, mely kitér az esetleg nem, vagy hibás teljesítés esetén irányadó teendőkre és arra, hogy a felek miként kötelesek elsősorban békés úton megkísérelni rendezni az elszámolási vitájukat.

Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre, a jogrendszer meghatározott utat biztosít arra, hogy a hitelező a pénzéhez jusson. Ennek keretében vállalom, hogy szóban és írásban felveszem az adóssal a kapcsolatot, netán megkísérlem felkutatni, amennyiben székhelye vagy tartózkodási helye ismeretlen. A további eljárási cselekmények érdekében, azokat megelőzően az adóst írásban fel is kell szólítani a teljesítésre.

A követeléskezelési eljárás során vállalom az adós szakszerű felszólítását, fizetési meghagyásos eljárás megindítását, valamint ügyfeleim képviseletét a végrehajtási, felszámolási eljárások során.

5 eurós bankjegy